You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×
×

Algemene Voorwaarden

Alle verrichte aankopen via de webwinkel van Optiek Vermeulen verlopen volgens de hieronder opgenoemde algemene voorwaarden. Bij aankoop, verklaart de koper hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan en de algemene voorwaarden gelezen en aanvaardt te hebben.

1. Identiteit van de ondernemer

De webwinkel ‘www.optiekvermeulen.be’ is eigendom van Duverco BVBA, Optiek Vermeulen, Hundelgemsesteenweg 313, 9820 Merelbeke met ondernemmingsnummer: BE 0472.374.855, telefoonnummer: 09/230.44.33, E-mailadres: info@optiekvermeulen.be

2. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de consument (de klant, natuurlijk persoon) en de ondernemer (Optiek Vermeulen).

3. Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

Via de webwinkel van Optiek Vermeulen kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van zonnebrillen. Bij expliciete vragen omtrent een product kan steeds contact opgenomen worden via info@optiekvermeulen.be.

De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de consument is uitgevoerd via de door hem gekozen betalingswijze en nadat de betaling geregistreerd is op onze rekening. Indien de ondernemer om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal de ondernemer dit zo snel mogelijk melden aan de consument, die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

4. Prijzen en betaling

De merkproducten die verkocht worden via de ondernemer zijn allemaal originele producten. De producten worden voor verzending grondig gecontroleerd en zijn in perfecte staat. Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webwinkel zijn telkens inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen.

De online betalingen via kredietkaart, bankcontact/Mister cash, overschrijving en PayPal gebeuren via beveiligde methodes (Mollie). De ondernemer kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden bij misbruiken. Vanaf het ogenblik dat Optiek Vermeulen de betaling heeft ontvangen, wordt een orderbevestiging van de aankoop verstuurd naar de koper en is de koopovereenkomst definitief afgesloten.

5. Levering, leveringstermijnen en verzendkosten

Alle verzendingen, nationaal gebeuren via Bpost – post operator voor brieven en pakjes. Onder de €100 betaal je €5,50. Voor leveringen vanaf €100 inclusief BTW nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

Aan de hand van het track & trace systeem kan de koper zijn bestelling online traceren via de code die staat vermeld in de verzendingsnotificatie.
De verzending duurt meestal 2-3 werkdagen. Optiek Vermeulen verbindt zich ertoe de aangekochte goederen te versturen te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling door Optiek Vermeulen door middel van de orderbevestiging. De koper ontvangt een verzendingsnotificatie op het ogenblik dat aangekochte producten worden verzonden. Zolang de koper de totale prijs van het bestelde product niet heeft betaald, blijft dit eigendom van Optiek Vermeulen.

De zonnebril is voorzien van een zwarte tag ter hoogte van de neusbrug. Van zodra deze tag verwijdert is vervalt het herroepingsrecht en is terugbetaling niet meer mogelijk.

6. Garantie

Op de gekochte goederen heeft de koper een garantie van 2 jaar op fabricagefouten. Deze garantie start vanaf de levering van het product. Diefstal of andere beschadigingen vallen niet onder de garantie.

7. Herroepingsrecht en terugbetaling

De koper heeft het recht ons mee te delen dat hij/zij afstand wil doen van de aankoop en dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. De producten worden voor verzending grondig gecontroleerd en zijn in perfecte staat. De koper is aansprakelijk voor alle kosten die gepaard gaan met het retourneren van de aangekochte producten. Terugzendingen kunnen overhandigd worden in de winkel of moeten met Bpost teruggestuurd worden naar volgend adres:
Optiek Vermeulen
Hundelgemsesteenweg 313
9820 Merelbeke

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de koper contact opnemen met ons om ons te informeren over de beslissing om de aankoop te herroepen. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg behandelen. Het gekochte artikel wordt alleen in de originele staat en in de originele verpakking geretourneerd. De bril moet voorzien zijn van de zwarte tag ter hoogte van de neusbrug. Als het artikel niet langer verkoopbaar is omdat de koper dit gebruikt heeft, wordt het artikel volledig in rekening gebracht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen:

  • Geassembleerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikels.
  • Artikelen die niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.
  • Artikelen waarbij de zwarte tag is verwijderd.

Bij ontvangst van de teruggezonden producten, zullen de goederen gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, het verschuldigd bedrag terug overgemaakt worden aan de koper via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling. Na het accepteren en valideren van de retour, zal de aankoop binnen de 10 werkdagen terug betaald worden.

8. Reclamatie

Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uren na ontvangst, gemeld te worden aan Optiek Vermeulen via 09/230.44.33 of info@optiekvermeulen.be.

Enkel en alleen de rechtbanken van Gent zijn bevoegd te oordelen in het geval van betwisting.